Autoritats africanes utilitzen dades satel·litals per prevenir inundacions a l'Àfrica occidental

Les inundacions són una preocupació creixent a l'Àfrica occidental, i es preveu que augmentin amb el canvi climàtic. Hi ha una gran necessitat d'accés fiable a les previsions i avisos operacionals d'inundacions, produïts per un robust sistema d'informació i comunicació, adaptat a les condicions regionals i operat per institucions competents d'Àfrica Occidental.

El projecte FANFAR, finançat per la UE, té com a objectiu construïr aquest sistema. En aquest context, Lobelia proporciona productes de nivell de l'aigua basats en dades satel·litals a la plana d'inundació de la conca del riu Níger, que són assimilats seqüencialment en un model hidrològic de l'Institut Meteorològic i Hidrològic Suec (SMHI, en anglès) per generar els períodes de retorn de la descàrrega del riu. Aquests resultats s'utilitzen per al sistema de previsió d'inundacions i alerta primerenca de SMHI a Àfrica Occidental.

The cloud-based Hydrology Thematic Exploitation Platform (H-TEP) operates this flood warning system. Lobelia's satellite-based, global water level service runs on the H-TEP and is well-suited to complement in-situ sensor networks. It can also be used as a proxy of streamflow, for model calibration and validation as well as for hydrologic data assimilation.

saber-ne més

Inundacions en Àfrica Occidental

Preguntes, comentaris?

posa't en contacte